International GCSE AFRIKAANS

In hierdie afdeling gaan jy begin om lees- en skryfvaardighede te ontwikkel volgens Vraestel 1 se vereistes, sowel as luistervaardighede vir Vraestel 2.

Die Onderwerpe is as volg:

* Onderwerp 1.1: Wie is ek?

* Onderwerp 1.2: Visuele Geletterdheid

* Onderwerp 1.3: Paragrawe

* Onderwerp 1.4: Sinsleer